Máy mài kính song cạnh

Máy mài kính song cạnh

Máy mài kính song cạnh nối tiếp DDE2042 – DDE2025

MÁY MÀI SONG CẠNH NỐI TIẾP Máy mài song cạnh nối tiếp  bao gồm một chiếc máy mài song cạnh thẳng đứng DDE2042D (22 đầu mài), một bàn xoay trung tâm 90 độ DZT4225 và máy mài cạnh đôi tuyến tính DDE2225D (22 đầu mài), là sản phẩm  gia công kính  xây dựng cho  khối […]

Chuyển lên trên